BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MEVZUATLAR

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi (05/04/2016)

Bitirme Ödevi Usul ve Esasları 

Bitirme Ödevi Yazım Kuralları

 

FAKÜLTEMİZ AKADEMİK&İDARİ PERSONELİ İÇİN DİLEKÇE VE FORMLAR

Ders Telafi Formu

 Final Ücret Formu  (Birinci Öğretim)

 Final Ücret Formu  (İkinci Öğretim)

Sınav Zarfı Teslim Tutanağı (2 Adet düzenlenecek)

Mal Bildirim Formu

Ek Ders Ücret Bildirim Formu

Malzeme İstek Formu 

Staj Dosyası

 

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİLEKÇE VE FORMLAR

Formasyon için Dilekçe 

Belge Talep Formu

Bitirme Ödevi Ara Sınav Raporu

Bitirme Ödevi Talep Dilekçesi 

Bitirme Ödevi Teslim Dilekçesi

Ara Sınav Sağlık Raporu Dilekçesi

Ders Muafiyet Dilekçesi 

Ders Değişikliği Dilekçesi 

Ders Alma Dilekçesi

Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi 

İlişik Kesme Dilekçesi

Kayıp Diploma Dilekçesi 

Kayıp Öğrenci Kimlik Kartı Dilekçesi

Arızalı Öğrenci Kimlik Kartı Bildirim Dilekçesi 

Kayıt Dondurma Dilekçesi 

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Mazeret Kaydı Dilekçesi 

Not İtiraz ve Tetkik Formu

Tek Ders Sınav Dilekçesi 

Üç Ders Sınav Dilekçesi 

Sınav Çakışması Bildirim Dilekçesi 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Dilekçesi 

Kurumlararası (GANO'ya göre) Yatay Geçiş Dilekçesi

Merkezi Yerleştirme Puanına göre Yatay Geçiş Dilekçesi 

Öğrenim Ücreti İade Dilekçesi 

Fakültemiz Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrenci için Dilekçe

Başka Fakülteden Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrenciler için Dilekçe