BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1. yıl - 1. dönem

iLHYT-z101          Kur'an Okuma Ve Tecvid I

iLHYT-z103          Arap Dili Ve Belagati I

iLHYT-z105          Akaid Esasları

iLHYT-z107          İbadet Esasları I

iLHYT-z109          Kur'an İlimleri Ve Tefsir Usulü I

iLHYT-z111          Hadis İlimleri Ve Usulü I

iLHYT-z113          Siyer-İ Nebi

iLHYT-z115          Osmanlı Türkçesi

aIB-101               Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi I

yDB-101             Yabancı Dil I

tDB-101              Türk Dili I

   1. yıl - 2. dönem              

iLHYT-z102          Kur'an Okuma Ve Tecvid II

iLHYT-z104          Arap Dili Ve Belagati II

iLHYT-z106          Mantık

iLHYT-z108          Kur'an İlimleri Ve Tefsir Usulü II

iLHYT-z110          Hadis İlimleri Ve Usulü II

iLHYT-z114          İbadet Esasları II

iLHYT-z116          İslam Sanatları

iLHYT-z118          Türk İslam Edebiyatı

aIB-102                Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi II

yDB-102              Yabancı Dil II

tDB-102               Türk Dili II

 

 2. yıl - 1. dönem                

iLHYT-z201          Kur'an Okuma Ve Tecvid III

iLHYT-z203          Arap Dili Ve Belagati III

iLHYT-z205          Tefsir I

iLHYT-z207          Hadis I

iLHYT-z209          Fıkıh Usulü I

iLHYT-z211          Din Eğitimi

iLHYT-z213          Felsefe Tarihi I

iLHYT-z215          İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi

iLHYT-z217          İslam Tarihi I

iLHYT-z219          Dini Musiki

 

  2. yıl - 2. dönem               

iLHYT-z202          Kur'an Okuma Ve Tecvid IV

iLHYT-z204          Tefsir II

iLHYT-z206          Hadis II

iLHYT-z208          Fıkıh Usulü II

iLHYT-z210          Din Sosyolojisi

iLHYT-z212          Kelam I

iLHYT-z214          Felsefe Tarihi II

iLHYT-z216          İslam Tarihi II

iLHYT-z218          İslam Medeniyeti Tarihi

 

    3. yıl - 1. dönem             

iLHYT-z301          Kur'an Okuma Tecvid V

iLHYT-z303          Tefsir III

iLHYT-z305          Hadis III

iLHYT-z307          Fıkıh I

iLHYT-z309          Kelam II

iLHYT-z313          Din Psikolojisi

iLHYT-z315          İslam Felsefesi Tarihi I

 

    3. yıl - 1. dönem   (Seçmeli - I )          

iLHYT-s309          Hadiste Metin Tenkidi

iLHYT-s311          Hadiste İsnad Tenkidi

iLHYT-s313          İslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

iLHYT-s315          Karlaştırmalı Dinler Tarihi

iLHYT-s317          Kur'an'da Ahlak İlkeleri

iLHYT-s319          Osmanlıcada Edebi Metinler

iLHYT-s321          Tasavvuf Kaynaklı Akımlar

iLHYT-s323          Klasik Siyer Metinleri

iLHYT-s325          Felsefenin Temel Disiplinleri

iLHYT-s327          Sosyal Değişme Ve Din

iLHYT-s329          Ney I

iLHYT-s331          İslam Mantık Tarihi

iLHYT-s333          Değerler Eğitimi

iLHYT-s335          Psikolojiye Giriş

iLHYT-s337          Güzel Kur'an Okuma

iLHYT-s339          Dini Musiki I

iLHYT-s341          Hüsn-İ Hat I

iLHYT-s343          Ebru I

      3. yıl - 2. dönem         

iLHYT-z302          Kur'an Okuma Ve Tecvid VI

iLHYT-z304          Tefsir IV

iLHYT-z306          Hadis IV

iLHYT-z308          Fıkıh II

iLHYT-z310          Kelam III

iLHYT-z314          İslam Felsefesi Tarihi II

iLHYT-z316          Dinler Tarihi I

       3. yıl - 2. dönem        (Seçmeli - II )

iLHYT-s310          Sünnetin Dindeki Yeri

iLHYT-s312          Türk Kültüründe Hadis

iLHYT-s314          Dini Metinlerin Tasavvufi Yorumu

iLHYT-s316          Çağdaş Felsefe Akımları

iLHYT-s318          Kur'ana Çağdaş Yaklaşımlar

iLHYT-s320          Osmanlı Dönemi İslam Hukuku

iLHYT-s322          Klasik Fıkıh Metinleri

iLHYT-s324          Modernleşme Dönemi Tefsir Metinleri

iLHYT-s326          Ney II

iLHYT-s328          Kelam Tarihi Metinleri

iLHYT-s330          Ahlak Ve Adab Hadisleri

iLHYT-s332          Ahkam Hadisleri

iLHYT-s334          Tarih Felsefesi

iLHYT-s336          Türk-İslam Estetiği

iLHYT-s338          Günümüz Tasavvuf Hareketleri

iLHYT-s340          Dini Musiki II

iLHYT-s342          Hüsn-i Hat II

iLHYT-s344          Ebru II

iLHYT-s345          Ahlak Felsefesi

iLHYT-s347          Günümüz Fıkıh Problemleri

4. yıl - 1. dönem          

iLHYT-z415          Tasavvuf I

iLHYT-z401          Kur'an Okuma Tecvid VII

iLHYT-z403          Din Felsefesi I

iLHYT-z405          Hadis V

iLHYT-z407          Fıkıh III

iLHYT-z409          Tefsir V

iLHYT-z411          İtikadi İslam Mezhepleri I

iLHYT-z413          Bitirme Ödevi

 4. yıl - 1. dönem    (Seçmeli - III) 

iLHYT-s417          Çağdaş Tefsir Metinler

iLHYT-s419          Din Öğretiminde Yöntemler

iLHYT-s421          Mecelle Ve Külli Kaideler

iLHYT-s423          Türk İslam Ahlakçıları

iLHYT-s425          Fıkıh Usulü Metinleri

iLHYT-s427          Mezhepler Tarihi Metinleri

iLHYT-s429          Klasik İslam Tarihi Metinleri

iLHYT-s431          Yetişkin Din Eğitimi

iLHYT-s433          Tasavvuf Tarihi Metinleri

iLHYT-s435          Kritik Analitik Düşünce

iLHYT-s437          Yeni Hitabet

iLHYT-s439          Günümüz Tefsir Problemleri

iLHYT-s441          Paleografi

iLHYT-s443          Mukayeseli İslam Hukuku

iLHYT-s445          Seçme Hadis Metinleri

iLHYT-s447          Çağdaş İslam Akımları

iLHYT-s449          Türk Düşünce Tarihi

iLHYT-s451          Hadis Ve Sünnete Çağdaş Yorumlar

        4. yıl - 2. dönem       

iLHYT-z414          Tasavvuf II

iLHYT-z402          Kur'an Okuma Ve Tecvid VIII

iLHYT-z404          Din Felsefesi II

iLHYT-z406          İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi II

iLHYT-z408          Fıkıh IV

iLHYT-z410          Dinler Tarihi II

iLHYT-z412          Hitabet Ve Mesleki Uygulama

        4. yıl - 2. dönem (Seçmeli - IV)       

iLHYT-s418          Günümüz Hadis Problemleri

iLHYT-s420          Çağdaş Ahlak Problemleri

iLHYT-s422          Farsça

iLHYT-s424          Yaygın Öğretimde Hadis

iLHYT-s426          Din Felsefesi Metinleri

iLHYT-s428          Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri

iLHYT-s430          İslam Ve Ceza Hukuku

iLHYT-s432          Klasik Tefsir Metinleri

iLHYT-s434          Osmanlı Dönemi İslam Düşüncesi

iLHYT-s436          Türkiye'nin Din Coğrafyası

iLHYT-s438          Vaaz Ve Hutbe Teknikleri

iLHYT-s440          Ahkam Ayetleri Tefsiri

iLHYT-s442          Modern Fıkıh Metinleri

iLHYT-s444          İslam Felsefi Metinleri

iLHYT-s446          Dinler Tarihi Metinleri

iLHYT-s448          Tasavvuf Felsefesi Metinleri

iLHYT-s450          Çağdaş İslam Düşünürleri