YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

GENEL BİLGİ

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kendisine ait bir kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kültühanede Türkçe, Arapça, İngilizce gibi farklı dillerde 5.000 civarında kitap bulunmaktadır. Çok kısa sürede alım süreci tamamlanacak olan 45.000 kitap daha fakülte kütüphanesinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Ayrıca üniversite kütüphanesinde de farklı alanlarda 100.000'e yakın eser bulunmaktadır.
İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 4.300 kaynaktan (referans, kitap, tez, dergi v.b) oluşmaktadır. Koleksiyonumuz ağırlıklı olarak mesleki kaynakları içermektedir. Diğer sosyal bilimlerden de önemli kaynaklar bulunmaktadır. Ayrıca İNTERNET üzerinden kütüphane WEB sayfasından KATALOG taraması yapılabilir.

KÜTÜPHANENİN AMACI

Kütüphaneler, Üniversitenin eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırma, öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır. Bu amaçla; gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet vermektir.