YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin ilim ve irfan kaynağı üniversiteleri arasında yerini alan genç Bozok Üniversitesi, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Salih KARACABEY’in hoşgörülü ve demokrat yönetiminde evrensel bilim ilkelerinin hayat bulduğu, ayırımcı yaklaşımların değil çalışma barışı ve huzurun var olduğu bir ortamda eğitim ve öğretim sunmaya devam etmektedir.

Dekanı olduğum Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hayırsever Bilal ŞAHİN tarafından yaptırılan Erdoğan AKDAĞ kampüsündeki kendi binasında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından bu yana ülkemiz gençlerine kaliteli bir eğitim vermeye devam etmektedir. Fakültemiz, 36 öğretim elemanımızla, ilahiyat lisans eğitimi, bir yıl zorunlu hazırlık dâhil toplam beş yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Zorunlu hazırlık programında bir yılı (Arapça) hazırlık haricinde dört yıl (8 dönem) % 30 Arapça eğitim verilmektedir. Fakültemizde halen 498 öğrencimiz eğitim görmekte, buna 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında 220 öğrencinin daha katılması beklenmektedir. 

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde tezli yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Yurt dışı ve yurt içi yükseköğretim kurumlarıyla Erasmus, Farabi, Mevlana programları çerçevesinde ikili anlaşmalar yapılmaktadır.  Gelecekte bunun artarak devam etmesi en büyük temennimizdir.

Gençlerimizin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda istihdamına yönelik, daha kaliteli yetişmiş insan gücü oluşturulmasına katkı sağlayacak eğitim faaliyetimiz İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami’si marifetiyle geliştirilmektedir. Bununla birlikte ilk ve orta öğretimde, İmam-Hatip Liselerinde dini eğitim ve İmam-Hatip okullarında meslek dersleri öğretmenliği alanında hizmete talip öğrencilerimizi daha donanımlı yapabilmenin gayreti içindeyiz.  

Fakültemiz misyon ve vizyon olarak; Ülkenin millî ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, milletine ve bütün insanlığa yararlı olma ülküsünü içselleştirmiş, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetine sahip, inançlı, kültürlü ve erdemli ilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize, İslamî ilimlerin kaynaklarına erişebilmeleri açısından ileri düzey Arapça öğretimi, modern dünyayla iletişim kurabilmeleri için de bir Batı dillerinden herhangi birisinde yetkinlik kazandırılması hedeflerimiz arasındadır. Öğretim elemanlarını ve öğrencilerini, ilahiyat için gayret gösteren ilim gönüllülerini, milletimizin millî ve manevi değerleri ekseninde gelişen ortak bir amaç etrafında bütünleştirip, milletçe arzulanan geleceğe doğru taşıma aşkımız her geçen gün artmaktadır. Ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış bir İlahiyat Fakültesi olma arzumuzu gerçekleştirmek için her eğitim elemanımızın üzerine düşen görevi bi-hakkın ve fedakârlıkla yerine getirme yarışı içinde olduğunu bilmenizi isterim.

Öğrenci ve öğretim elemanlarıyla, idari kadro ve bağlı olduğumuz Rektörlük çalışanlarıyla gerçekçi olduğumuzda, ağır vazifeleri müştereken paylaştığımızda, inandığımız değerlere gönül gücü ile bağlandığımızda, bu misyon ve vizyonla düşlerimizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur.

Her geçen yıl daha da büyüyen ve gelişen, hızlı tren projesi yakın zamanda hayata geçtiğinde Başkent Ankara’ya yaklaşık bir saat mesafede Anadolu’nun güzel şehri Yozgat’ta sizleri İlahiyat eğitimi almaya davet ediyoruz. Kökleşmiş üniversitelerde mevcut sosyal ve kültürel-sportif faaliyet alanları bizim genç üniversitemizde de mevcuttur. Daha sakin, havası ve suyu temiz, şehrin gürültüsünden uzak bir kampüs içinde ağırlanmak istemez misiniz?

Şimdiden eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diler, tercihinizin başta şahsınız ve aileniz, Ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ederim. Bil-vesile tüm öğrenci ve öğrenci adaylarımıza selam ve sevgilerimi sunarım.

01.07.2015