YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÖZLUYURT 
Dekan Yardımcısı

Kırıkkale ilinde 1973 yılında doğdu. 1979 yılında başladığı öğrenim hayatı; sırasıyla 1984 yılında Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Nedim İnal İlkokulunu, 1991 yılında Mamak İmam Hatip Lisesini, 1997 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1997 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip, Vaiz ve Müftü olarak çalıştı.  2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalında “Kur’an’da Gelenek Kavramı” konulu Yüksek Lisansını, 2014 yılında ise “Allah İnsan İlişkisinin Aşamaları” konulu doktora çalışmasını tamamladı.2016 yılı Haziran ayında Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. 06 Eylül 2018 tarihinden itibaren Fakültemiz   Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Arapça ve İngilizce bilmekte olup Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Bilim Dalı
İletişim
Tel:    +90 354 242 11 20 - 6114
Faks: +90 354 242 11 21
e-posta:mehmet.tozluyurt@bozok.edu.tr

 

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

Dekan Yardımcısı 

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde doğdu (1975). İlk tahsilinin ardından orta ve liseyi Boğazlıyan İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı (1993). Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra (1998) aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. “Babür Şah ve Babürlü Devleti’nin Kuruluşu”  isimli tez çalışmasıyla yüksek lisansını bitirdi (2001). Doktorasını tamamlamak üzere eğitimine başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı’ndan (2010) yılında “Fethinden Sâmânîler Dönemi Sonuna Kadar Nişabur” adlı tez çalışmasıyla mezun oldu. 2003-2011 yılları arası Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Bu bağlamda Fransa’da Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği emrinde 2009-2011 yılları arası din görevlisi sıfatı ile görev ifa etti. Institut Catholique de Paris’de altı ay süre ile Fransızca dil eğitimi aldı ve Doktora konusu hakkında Sorbonne Üniversitesi ve İnalco Enstitüsünde araştırmalar yaptı. 2011 yılında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. Bu fakültenin İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda 2015 Yılına kadar öğretim üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçiş yaptı. Halen bu fakültede Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 27 Şubat 2017 tarihinde Doçent unvanı almıştır. Ayrıca Bozok Üniversitesi Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Merkezi’nin müdürlüğünü yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 

İletişim:

Tel: 0 354 242 11 20 

Faks: 0 354 242 11 21 

Email: ip-66@hotmail.com