BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

İsmail PIRLANTA

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi Anabilim Dalı  

ismail.pirlanta@bozok.edu.tr

Dahili: 6167

Mustafa Necati BARIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi  

Dahili: 6120

Hüseyin YÜNER

Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı  

Dahili: 6109

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI