BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

V. HADİS İHTİSAS TOPLANTISI/HADİS ALGISI ÇALIŞTAYI

Yer: Erdoğan Akdağ Kongre VE Kültür Merkezi