BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sühreverdi Heyakilün-nur Okumaları

Yer: Fakülte Toplantıs Salonu