BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat Akademi Seminerleri-IV "İbnul Kayyım El-CevzininTıbbun Nebevi Adlı Eserinden Okumalar"

Yer: İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu