BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvufi Islahat Hareketi Örneği-Senusilik

Yer: B.Ü. İlahiyat Fakültesi Fahreddin Razi Konferans Salonu