BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları

İlahiyat Fakültesi Felsefe Din Bilimleri Bölümü - Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları için Tıklayınız.

İlahiyat Fakültesi Felsefe Din Bilimleri Bölümü - İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları için Tıklayınız.

 

ASİL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Başvuruda verilen belgelerin asılları,

2-Askerlik durum belgesi,

3-Sağlık raporu,

4-Son üç ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

5-Adli sicil belgesi,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için tıklayınız.

-Yukarıda istenen belgelerin sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

-Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Not: Bu sonuçlara ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde itiraz edenlerin itirazları değerlendirmeye alınacak olup, 3 (üç) günden sonra itiraz edenlerin talepleri değerlendirilmeyecektir.