YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Ders Kayıtları Hakkında Önemli Açıklama

AÇIKLAMALAR:

1-Fakültemiz İlahiyat Programındaki öğrencilerimiz ders kayıtlarında A Şubesinde okuyanlar 1. grup dersleri, B Şubesindeki okuyanlar 2. grup dersleri C Şubesindeki okuyanlar ise 3. grup dersleri seçmeleri gerekmektedir. ders seçimlerinde Ders Programlarına bakarak seçmeleri zorunludur.

Not:Birinci Öğretim öğrencilerinden 4/B şubesinde okuyanlar ise aşağıda adı geçen derslerin 4. grup dersleri seçmeleri gerekmektedir.

Kuran Okuma ve Tecvid VII

Hadis V

Fıkıh III

İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi I

2-Alan içi Seçmeli Derslerden 3. ve 4. sınıfda aynı derslerden açılanlar ise 3. Sınıflar 1. grup derslerini, 4. Sınıflar ise 2. grup dersleri seçmeleri gerekmektedir.