YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İkinci Üniversite Öğrenim Ücretleri Listesi

25/08/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20188040

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrasında “Bir yükseköğretim programına kayıtlı

iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması

halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından

karşılanır” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm gereğince; ikinci bir yükseköğretim programında

kayıtlı olduğu tespit edilen öğrencilerinizin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı (öğrenci kayıt

yeniledi ise) ve bahar yarıyılları için ödemesi gereken katkı paylarına öğrencilerin bilgilendirilmesi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ BORÇ LİSTESİ 
S. NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAM ADI GÜZ BAHAR
1 16501114012 NAZİFE KABAY İLAHİYAT 142 142
2 16501114009 OSMAN AKDEMİR  İLAHİYAT 142 142
3 16501114079 MEHMET AKİF ÇAKAKKAYA  İLAHİYAT 142 142