YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DİKEY GEÇİŞ (DGS) SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DİKEY GEÇİŞ (DGS) SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU

 

 

2017 Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) Sonucunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adaylar için kesin kayıt işlemleri 04-10 EKİM 2017 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları birimlerce yapılacak olup, aşağıda yazılı birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ile Meslek Yüksekokulu Diplomasının veya yeni tarihli Çıkış Belgesinin aslı.

 

2-Askerlik çağındaki adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge.

 

3-Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne yerleşen adaylar; tam teşekküllü hastaneden “Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.”  (rapor yeni tarihli olacaktır)

4-Dört adet fotoğraf

5-İkinci öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir belge. (Adaylara kayıtlar sırasında ödeme belgesi düzenlenerek öğrenim ücreti bankaya yatırtılacaktır)

 

6-Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.

 

7-Önlisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri.

 

8-Öğrenciler aşağıdaki durumları belgelendirmeleri halinde;

 

a) “ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.

 

b)Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

5-Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

6-Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 

 

 

 

KAYIT TARİHLERİ VE MERKEZLERİ

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
ADI

KAYIT BAŞLANGIÇ
TARİHİ

KAYIT

BİTİŞ
TARİHİ

KAYIT MERKEZİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ-YOZGAT

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ YOZGAT

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ-YOZGAT

ZİRAAT FAKÜLTESİ

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ-YOZGAT

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ YOZGAT

EĞİTİM FAKÜLTESİ

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ-YOZGAT

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

04.10.2017

10.10.2017

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ YOZGAT