Yozgat Bozok Üniversitesi

GAYEMİZ ÜLKÜMÜZ

Gayemiz


Gaye bir misyondur. Fakültemizin kuruluş gayesi; din bilgisi öğretmenliği ve din hizmeti verilebilecek alanlarda üstün nitelikleri taşıyan, bu görevleri hakkıyla yerine getirecek bilgi ve irfan birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, hazırlık sınıfında zorunlu Arapça öğretilecek, bazı dersler seçmeli olarak İngilizce ve Arapça alınabilecektir. Dört yılı aşkın bu lisans programında fakültemiz;

Ülkümüz


Ülkü, geleceği düşlemek ve tasarlamaktır. Bir vizyondur. Geleceğin resmidir, gerçekleşebilecek hayaller kurmaktır. Görünmeyen geleceği basiretle görme sanatıdır.


Fakültemiz

Gerçekçi olduğumuzda, gerçekle hayalleri dengeli yürüttüğümüzde, ülkümüzü omuzlayacak elemanlara özgürce hareket etmesini ve düşünmesini sağladığımızda, ağır vazifeleri paylaştığımızda, sorunlarımızı ilgilisine ilettiğimizde ve inandığımız değerlere gönül gücü ile bağlandığımızda, bu vizyonlarla düşlediklerimize ulaşmış olacağız.