Yozgat Bozok Üniversitesi

DEKAN YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÖZLUYURT
Dekan Yardımcısı

1973 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1984 yılında Mamak Nedim İnal İlkokulundan, 1991 yılında Mamak İmam Hatip Lisesinden, 1997 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip, Vaiz ve Müftü olarak çalıştı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalında “Kur’an’da Gelenek Kavramı” konulu Yüksek Lisansı, 2014 yılında ise “Allah İnsan İlişkisinin Aşamaları” konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2016 yılında Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı Arapça ve İngilizce bilmekte. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

 

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Bilim Dalı
İletişim
Tel:    +90 354 242 11 20 - 6114
Faks: +90 354 242 11 21
e-posta: mehmet.tozluyurt@bozok.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Sezai BEKDEMİR

Dekan Yardımcısı 

1980 yılında Sivas’ta doğdu. 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri İhtisas Merkezi’nden, 2006 Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndan ve 2016 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl; 2001’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki din hizmetleri sınıfının çeşitli kademelerinde ifa ettiği vazifesini bırakarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2018 yılında ise Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçiş yaptı. Hâlen bu fakültenin İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Fıkıh Anabilim Dalı 

İletişim:

Tel: 0 354 242 11 20 -6108

Faks: 0 354 242 11 21 

Email: sezai.bekdemir@bozok.edu.tr